نرخ کسب درامد

پرداخت به ازای نمایش

به ازای هر بار نمایش لینک کوتاه خود درآمد کسب کنید

شمارش برای همه کشورها

مهم نیست بازدید از کدام کشور است، شما همچنان درآمد کسب میکنید.

20 % پاداش زیرمجموعه

درآمد بیشتر با دعوت دوستانتان حاصل میشود، تا 30% از درآمد آنها

نرخ ها به زودی افزایش خواهد یافت

نمایش جهانی (همه کشورها) درآمد در هر 1000 نمایش

۱۷٬۰۰۰تومانرایانه و لب تاپ

۱۷٬۰۰۰تومانموبایل و تبلت

ایران (جمهوری اسلامی) درآمد در هر 1000 نمایش

۱۵٬۰۰۰تومانرایانه و لب تاپ

۱۵٬۰۰۰تومانموبایل و تبلت